Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea Site-ului (astfel cum este definit mai jos) este condiționată de respectarea dispozițiilor prezentei secțiuni privind Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului. Prin utilizarea acestuia vă exprimați consimțământul cu privire la cunoașterea, acceptarea și respectarea în totalitate a prevederilor prezentei secțiuni, în forma în care se găsește în vigoare la momentul accesării Site-ului. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, fără notificare prealabilă.

DEFINIȚII

Client/Beneficiar – persoană care a plasat o Comandă/Înscriere pe Site; Conținut – se referă la întreg conținutul Site-ului incluzând, fără a se limita la: logo, imagini, fotografii, date, text, conținut multimedia, reprezentări stilizate etc; Informații Confidențiale – reprezintă Informații Confidențiale conținutul cursurilor precum și informațiile de care Clienții au luat cunoștință cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării Comenzilor precum și prin utilizarea Platformei; Site – se referă la următoarea pagină web, incluzând toate subpaginile acesteia: www.digitalkidscluj.ro; Scop – Cursurile sunt puse la dispoziția Clienților doar pentru uz personal (necomercial), în scopul învățării de către copiii Clienților prin intermediul unui limbaj simplu și ușor de înțeles astfel încât copiii să își poată dezvolta imaginația și aptitudini digitale și interpersonale. Utilizator – orice persoană care accesează Site-ul;

CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Pentru comandarea/achiziționarea unui curs este necesară accesarea butonului ,,Aplică” unde trebuie completate detaliile. Se introduc următoarele informații:
  • Nume și prenume părinte
  • Nume și prenume copil
  • Câți ani are copilul, în ce clasă este și la ce școală merge?
  • Copilul dumneavoastră a avut contact până acum cu unele cunoștințe de informatică? Dacă da, unde și care ar fi acestea?
  • Adresa dumneavoastră de email
  • Numărul de telefon
  • Orașul în care locuiți este?

POLITICĂ DE VANZARE

Oricărui Utilizator îi este permis accesul pe site, sub rezerva dispozițiilor prezentei secțiuni. Cursurile sunt comercializate doar în vederea atingerii Scopului avut în vedere de către Digital Kids Cluj, astfel cum este descris în secțiunea Definiții. Orice utilizare a Site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/ reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora.

FACTURARE ȘI PLATĂ

Prețul cursurilor este cel afișat pe Site la momentul plasării Comenzii și nu include TVA, conform legislației în vigoare. Plata se efectuează online, cu cardul, sau cash pe baza documentelor aferente. După înregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va întocmi contract de sponsorizare sau contract de donație.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului și cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorii și Clienții au obligația de a păstra confidențialitatea asupra Informațiilor Confidențiale despre care au luat la cunoștință cu ocazia utilizării Site-ului. Clienților și Utilizatorilor le este interzis să dezvăluie către orice alte persoane, fizice sau juridice, conținutul Informațiilor Confidențiale. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Clienții se obligă să utilizeze Informațiile Confidențiale doar în conformitate cu Scopul avut în vedere (astfel cum este descris la capitolul Definiții).

RECLAMAȚII

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe Site, plasarea și înregistrarea unei Comenzi precum și aspecte legate de Comanda efectuată ne va fi comunicată prin e-mail la adresa contact@digitalkidscluj.ro. În cel mai scurt timp de la primirea e-mail-ului dumneavoastră veți primi un răspuns în scris din partea unui reprezentant Digital Kids Cluj cu privire la solicitările/nemulțumirile dumneavoastră.

FORȚA MAJORĂ

Nu răspundem pentru neexecutarea la timp sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăror obligații care ne revin în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective se datorează unui eveniment de forță majoră. În acest sens ne obligăm să notificăm Clienții în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să luăm toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor sale.

LEGEA APLICABILĂ

Orice Comandă va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere între Utilizatori/Clienți pe de o parte și Noi pe de altă parte în legătură cu utilizarea Site-ului și/sau executarea Comenzilor va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca.

DISPOZIȚII FINALE

Site-ul este deținut de către ASOCIAȚIA ETIC, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza Site-ul numai sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a dispozițiilor prezentei secțiuni Termeni și Condiții. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, fără notificare prealabilă, Utilizatorii și Clienții având obligația de a lua cunoștință și de a respecta întocmai varianta publicată pe site. Utilizatorii și Clienții nu pot pretinde că nu cunosc prevederile acestei secțiuni.