Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm că luăm toate măsurile pentru protejarea confidențialității datelor pe care ni le furnizezi astfel încât interacțiunea ta cu site-ul nostru să fie realizată cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului și cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente, naționale și europene.

CINE SUNTEM?

Noi suntem ASOCIAȚIA ETIC, persoană juridică română, cu sediul în mun. Str. Marin Preda, nr. 18, bl. C1, ap. 1, sc.1, Cluj-Napoca, Cluj, Cod Postal 400502, certificat înscriere Judecătoria Cluj Napoca Nr. 212/2014, având Cod Unic de Înregistrare 34006490. Ne poți găsi foarte ușor la adresa de e-mail contact@digitalkidscluj.ro iar dacă ne trimiți un mesaj noi vom încerca să revenim către tine cu un răspuns în cel mai scurt timp.

DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM

În momentul în care decizi achiziționezi cursurile Digital Kids Cluj singurele date personale pe care ți le solicităm sunt doar cele care ne ajută să onorăm solicitarea ta si sa colaboram eficient cu partenerii nostrii. În acest sens îți solicităm următoarele informații:
 • Nume și prenume părinte
 • Nume și prenume copil
 • Câți ani are copilul, în ce clasă este și la ce școală merge?
 • Copilul dumneavoastră a avut contact până acum cu unele cunoștințe de informatică? Dacă da, unde și care ar fi acestea?
 • Adresa dumneavoastră de email
 • Numărul de telefon
 • Orașul în care locuiți este?

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

În general colectăm și procesăm datele tale personale în vederea înscrierii copiilor la cursurile Digital Kids Cluj. Pentru ca acest lucru sa se intample, avem nevoie sa ne furnizezi informațiile prevăzute mai sus, in mod corect si complet. În plus, urmărim întotdeauna să ne îmbunătățim serviciile și să îți putem oferi asistență ori de câte ori ne soliciți acest lucru. Astfel, scopurile pentru care colectăm datele tale sunt următoarele:
 • pentru a procesa înscrierea;
 • pentru a putea comunica cu tine ori de câte ori este cazul;
 • pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

CAT TIMP STOCĂM DATELE TALE

Stocăm datele tale doar pe durata de timp necesară pentru buna desfășurare a cursurilor, sub rezerva păstrării anumitor informații și ulterior acestui moment în măsura în care legislația aplicabilă ne impune acest lucru (ex. legea impune obligația păstrării actelor contabile pe o durată de 10 ani).

CARE SUNT DREPTURILE TALE

În conformitate cu dispozițiile legale europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, drepturile tale sunt următoarele:
 1. De a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora, cu mențiunea că ne rezervăm dreptul de a refuza această solicitare în măsura în care stocarea acestora este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea unui drept legitim în cadrul unui demers judiciar;
 2. De a ne solicita gratuit informații cu privire la stocarea și prelucrarea datelor tale personale;
 3. De a avea acces la datele tale personale pe care noi le stocăm. La solicitarea ta expresă îți vom confirma dacă prelucrăm datele tale și îți vom pune la dispoziție o copie a acestor date;
 4. De a te opune în orice moment colectării și prelucrării datelor;
 5. De a ne solicita corectarea sau completarea datelor, în cazul în care acestea sunt greșite sau conțin informații incomplete;
 6. De a solicita ca datele tale să nu facă obiectul unei decizii bazate în mod exclusiv pe prelucrarea automată a acestora.