Redirecționează 20% din impozitul
pe profit către Digital Kids Cluj

2 pași pentru a redirecționa 20% din impozitul pe profit:

 
1. Calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit.
2. Încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul nostru pentru a redirecționa suma, iar cheltuielile vor fi deductibile.
 

Pentru orice problemă pe care o întâmpini, scrie-ne pe contact@digitalkidscluj.ro și te ajutăm!

 

De reținut!


Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei. Termenul limită de redirecționare a impozitului pe profit este 31 decembrie 2016.

Conform Art. 21 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) sunt în limita a 3% din cifra de afaceri;
b) nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor și beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.